Partnerskap med Styrk Helse

Tranby Turn har inngått et partnerskap med Styrk Helse.

Styrk Helse har hovedkontor i Lierbyen og har vist et engasjemet for de unges ve og vel. Vi er veldig tilfreds med et partnerskap som ikke bare handler om penger, men også engasjement og kompetanse.

 

Partnerskapet har tre initiativ.

1. Kompetansepartner: Styrk Helse deltar på våre samlinger og bidrar med kompetanse ift. skadefri trening. De fungerer også som coacher for de av våre trenere som ønsker det. (Bildet til høyre er fra trenersamling der Styrk var med å satt fokus på skadefri trening) 

2. Styrkfondet: Trening for alle. Vi har et fond som kan bidra økonomisk til treningsavgift og utgifter ifbm. trening og konkurrans for våre medlemmer. Les mer>>.

3. Billigere behandling. Alle våre medlemmer får 15% rabatt på behandlinger hos Styrk Helse. Styrk Helse kjenner også til vår forsikringsordning våre gymnadster har.

 

Partnerskapet er avtalt for perioden 2022-2027.

 

 

Besøk Styrk Helse her>>

 

Les mer om fordeler og partnere her>>

Daglig leder Styrk Helse: Fredrik Tidemann-Andersen (Foto: Lierposten)